Entrada INFANTIL per al Sopar Medieval del Dissabte 24 de Novembre del 2018

10.00

Agotado

Categoría:

Descripción

L’adquisició d’aquestes entrades representa l’acceptació de les següents condicions:
• Una vegada adquirida l’entrada, aquesta no serà canviada ni retornat el seu import.
• L’organització es reserva el dret de cancel·lar el sopar sense previ avís per causes imprevistes de força major. En aquests casos
es retornarà el preu de l’entrada, renunciant l’usuari/client a un altre tipus de reclamació.
• Les entrades disposen de diferents mesures de seguretat. No adquireixi la seva entrada en un punt de venda no oficial:
l’entrada podria ser falsa i, per tant, no se li permetrà l’entrada al recinte. En tal cas l’organització declinaria tota
responsabilitat.
• L’admissió queda supeditada al fet que l’entrada estigui completa i en bones condicions.
• No es permetrà l’entrada a aquelles persones que puguin produir molèsties al públic en general o puguin alterar el normal
desenvolupament de l’acte. En entrar, el públic pot estar subjecte a un registre segons la llei. No estarà permesa l’entrada de
begudes o menjar, així com la d’aquells objectes que puguin ser considerats perillosos, o d’aquells que puguin entorpir el
desenvolupament de l’acte.
• Els menors de 16 anys hauran d’assistir acompanyats dels seus pares o tutors legals.
• Queda prohibit fer fotografies o vídeos. Els telèfons mòbils hauran de romandre en posició de silenci durant l’acte.